Steve de Shazer og Insoo Kim Berg

 Steve de Shazer og Insoo Kim Berg

Den løsningsfokuserede tilgang

Amerikaneren Steve de Shazer (1940-2005) grundlagde sammen med Insoo Kim Berg (1934-2007) Brief Family Therapy Center i Milwaukee. I midten af 1980’erne udviklede de tankerne og idéerne omkring løsningsfokuseret tænkning.

Læs Anne-Marie’s beskrivelse af LØFT.

I LØFT er fokus at se på en person, et team eller en organisations muligheder, ressourcer, ønsker og mål, samt deres evner til at udvikle tiltag, som kan bringe dem fremad mod målet.

Antagelsen er, at personen, teamet eller organisationen på forhånd har de nødvendige kompetencer og ressourcer der skal til, for at skabe en løsning, og som vil være vigtige at undersøge og udvikle.

Læs Jesper’s beskrivelse af LØFT.