Presentation of Workshops

Rayya Ghul, England

Rayya Ghul, England

Solution Focused Listening

This workshop will focus on how you use your listening skills to observe the talents and qualities in clients through simple questions. You will leave feeling great about yourself. One of the hardest things about work in a solution focused way is to give up our tendency to hypothesis about what's wrong with our clients and our desire to give advice. This is aften happening in our minds while we are supposed to be listening to our clients - in reality we are caught up in our own thoughts. The workshop will give participants a powerful experience af what happens when you listen for talents and qualities and help to improve the ability to listen from a solution focused perspective. You will also learn how to give 'evidence-based' compliments. 

Jesper Christiansen & Mikael Elkan

Jesper Christiansen & Mikael Elkan

LØFT din MUS - in danish

Udgangspunktet for medarbejderudviklingssamtalen - MUS - er god nok. Det er et forsøg på at sikre både en faglig udvikling, trivsel og medindflydelse  på eget arbejde hos medarbejderen. Men undersøgelser viser, at ofte bliver det til en diskussion om utilfredshed, problemer og ret til diverse goder som for eksempel uddannelse. Og lederens opfattelse af egen rolle er alt for ofte som "løsningens mand" (eller kvinde) frem for at lytte efter og observere, hvad der trykker medarbejderen. Vi giver et bud på, hvordan ledere kan hjælpe sig selv og medarbejderen ved at sikre den organisatoriske ramme, og lade medarbejdere tage mere ansvar for egen udvikling. 

Steen Bager

Steen Bager

Hvordan spiser man en elefant?  - løsningsfokuseret ledelse, som en vej ud af kaos - in danish

Det sociale børneområde har de senere år gennemgået en omfattende forvandling. I nogle kommuner har den løsningsfokuserede tilgang været brugbar, som redskab for at skabe store forandringer og en organisation, hvor der er en nysgerrighed og en optagethed af spørgsmålet: Hvis vi forventer, at medarbejderne arbejder løsningsfokuseret, hvilke krav stiller det så til lederne? Hvad lægger vi mærke til når ledelsen agerer som en løsningsfokuseret ledelse?

Du bliver inviteret ind i en kontekst, hvor udgangspunktet er desperation og modløshed, og hvor politisk vilje og ambition om forandring skaber grundlaget for at en ny stolt historie. Formen for workshoppen er oplæg med indlagte diskussioner, hvor deltagerne giver deres bud på hvad løsningsfokuseret ledelse kræver af lederne, medarbejderne og hvad løsningsfokuseret ledelsei det hele taget er for en størrelse.

 

Hannes Couvreur, Belgien

Hannes Couvreur, Belgien

Making cities for people – one question at a time

In 2015 I set up a small research project for which I trained six urban planning professionals (working for academia, private design offices and public authorities) in solution focused coaching. They were offered this training without any other obligation or instruction on how to use this whatsoever. We are currently assembling their experiences into a paper that should be presented at the 15th AESOP Planning & Complexity Workgroup Meeting, 12-14th April 2017, Ghent, Belgium.

1. that urban planners and their clients (policy makers, civil servants, local communities, …) could also benefit from truly acknowledging the limitations of their understanding while practicing urban planning in a complex world,

2.    that clever urban planning is also much less about clever urban planners figuring out solutions for clients’ problems and much more about planners and their clients cleverly working together in clever ways,

3.    and that a solution focused approach offers planners and their clients a very simple and effective way to achieve such a clever co-operation by putting more emphasis on observing (what’s happening between the noses) instead of thinking (what’s happening between one’s ears).

Research in SF practice -will be both danish and english..

By time we have some international research results on solution focus research practice. In this workshop we will present both on danish and english some of the latest news, - the concept is still under development.  

Jane Vallentin Marinussen

Jane Vallentin Marinussen

Inddragende netværksmøder - in danish

Inddragende netværksmøder er en systematisk måde at forsøge at skabe de bedste rammer for at inddrage barnet, forældrene, familiens private netværk og professionelle, så alle får mulighed for at dele vigtig viden om både det der bekymrer og fungerer. Dertil sigter møderne på at vi alle sammen får talt sammen om hvad vi hver især kan gøre for at støtte op om barnets og forældrenes arbejde på at nå deres mål.

På workshoppen vil du få konkrete ideer til hvordan man kan inddrage barn, forældre og netværk både i forberedelse og afholdelse af netværksmøder

Kari Terndrup Hvilsom, Danmark

Kari Terndrup Hvilsom, Danmark

LØFT- i studereværelset - in danish

LØFT i studereværelset er et tilbud om at være medskaber af et rum, hvor den løsningsfokuserede tænknings metode og principper kan dyrkers, på tværs af faggrupper og arbejdspladser, og bare fordi vi har lyst.

Studereværelset er bygget op omkring praktisk træning, nysgerrighed og erfaringsudveksling, og er både for dig, der vil træde de første nysgerrige skridt og for erfarne praktikkere uanset fagområde og faglig baggrund.

Denne runde af Studereværelset vil bringe en øvelse eller to i konferencens tema“don´t think, Observe”.

Andrew Gibson, England

Andrew Gibson, England

Growing Local Economies with Solution Focused Practice

Every community and every resident has resources.  By seeking what is there that is working already, we can help people to start and to grow their own businesses using the SFP based Enterprise Coaching model.  Participants will experience the application of SFP in a way that helps to create self-employment and wealth in local communities, and that works well in hard to reach and high social needs areas in particular.

Anne-Marie Wulf

Anne-Marie Wulf

Den Digitale Dagbog- in danish

Den Digitale Dagbog indeholder brugen af digitale medier som telefon, tablet og computer, hvor borgeren har mulighed for at tagge, gemme og sende billeder, uploade filer samt skrive sms’er og mails. Brugen af sms-beskeder har udviklet sig markant siden den første sms blev sendt i 1992, og i den Digitale Dagbog som anvendt i Solutionsbywulf indgår sms-dialoger, som en etableret praksisform med fokus på udvikling og forandring.

Jeg vil i denne workshop præsentere min praksis med sms-dailoger og gennem mikroanalyse vise, hvordan du som socialarbejder bevidst og målrettet kan anvende sms-dialoger i din praksis, og således understøtte borgere i deres forandringsønsker. Baggrunden for denne workshop udspringer af min masteropgave, hvor jeg har analyseret 12 sms-dialoger, og påvist hvordan sms-dialoger kan bidrage til, at borgere kan få mulighed for at tale / skrive om sig selv på kompetente og kapable måder.